17TOLO 17TOLZAMÓWIENIA PUBLICZNEGALERIALINKI

 

 

 

 

 

 

Aktualne ogłoszenia

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa Termin składania ofert
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły) oraz połaczenie nawierzchni płaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców 2014-10-24
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa Termin składania ofert
54402,54403 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania 54402 i dla zadania 54403 2014-09-22
54400 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DP) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Przebudowa drogi startowej i dróg kołowania na lotnisku w Siemirowicach 2014-11-18

Archiwalne ogłoszenia z roku 2014

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły)
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
56155 Opracowanie dokumentavji projektowej dla zadania 56155 pn. \"Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3\" na lotnisku w Malborku
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie.
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babier Doły) oraz połączenie nawierzchni plaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły) oraz połaczenie nawierzchni płaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
52096 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do kanalizacji teletechnicznej na terenie lotniska w Powidzu
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej - w ramach zadania 54014 - Rozbudowa centralnej płaszczyzny postoju samolotów wraz z wykonaniem oznakowania pionowego lotniska w Powidzu.
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej - w ramach zadania 54014

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54071 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54071 Modernizacja składów paliw lotniczych MPS-3 na lotnisku w Świdwinie
54072,54073,54074 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadań: 54072,54073,54074.
56155 Opracowanie Programu organizacyjno-użytkowego (POU), opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej (DP) dla zadania 56155 pn. Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3 na lotnisku w Malborku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.
54075 54076 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54075 pn. Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie oraz dla zadania 54076 pn. Budowa hangaru obsługi samolotów wraz z częścią warsztatową na lotnisku w Świdwinie
54077 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54077 - Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie.
56155 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej (DP) dla zadania 56155 pn. Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3 na lotnisku w Malborku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych

Archiwalne ogłoszenia z roku 2013

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
54300 Budowa płaszczyzny lotniskowej wraz z instalacjami zewnętrznymi oraz montaż i posadowienie hangaru lekkiego dla statków powietrznych M-28 Oksywie Gdynia Babie Doły
56354,56355,56356 Remont nawierzchni drogi dojazdowej do GMP śmigłowców MI-14 oraz drogi łączącej lotnisko śmigłowcowe z lotniskiem samolotowym w Darłowie. Wymiana warstwy ścieralnej drogi startowej lotniska samolotowego w Darłowie. Remont nawierzchni dla potrzeb lądowiska dla śmigłowców w Darłowie.
Remont mostu w ciagu drogi do skladu MPS nr 2 i 3 w Malborku
Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych APRON-A oraz odnowienie oznakowania poziomego na lotnisku w Malborku, Oczyszczenie nawierzchni betonowej (pozostałość gumy) oraz wykonanie niskociśnieniowego natrysku hydrofobowego na drodze startowej na lotnisku w Malborku, Wykonanie natrysku hydrofobowego nawierzchni DK na lotnisku w Mirosławcu , Wykonanie natrysku hydrofobowego nawierzchni CPPS na lotnisku w Mirosławcu
Wymiana nawierzchni parkingu przy Wojskowym Porcie Lotniczym ( WPL) w Miroslawcu
Remont płaszczyzny Startowego Stanowiska Dowodzenia (SSD) kierunek wschodni i zachodni oraz dojazd do wiatrowskazu kierunek zachodni lotniska Siemirowice
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54400 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania 54400 pn Przebudowa drogi startowej i dróg kołowania lotniska Siemirowice
54402, 54403 Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej na lotnisku w Siemirowicach. Budowa budynku socjalno -bytowego dla personelu technicznego i latającego - Domek pilota na lotnisku w Siemirowicach

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

Archiwalne ogłoszenia z roku 2012

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
54301 Wykonanie i montaż uproszczonych punktów kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdynia Oksywie.
Konserwacja rowow systemu odwodnienia lotniska w Krolewie Malborskim
Wykonanie mechanicznego natrysku nawierzchni lotniskowej na lotniskach w mirosławcu, Malborku i Siemirowicach.
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na Centralnej Płaszczyznie Postoju Samolotow (CPPS) w Swidwinie oraz remont nawierzchni asfaltobetonowej na scieku Drogi Startowej (DS) w Swidwinie
Naprawa pekniec na CPPS oraz DS w Swidwinie
Remont hangaru technicznego nr 83 w Świdwinie. Zamówienie podzielono na dwie części: częśc 1 -Roboty remontowe wrót hangarowych samojezdnych i segmentowych (8 segmen-tów) w budynku hangaru technicznego nr 83; część 2 - Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83
52675 Zaprojektowanie i budowa systemu elektroświetlnego CALVERT na lotnisku Gynia Oksywie
54156 Wykonanie oswietlenia punktu kontroli czystosci wraz z maszami oswietleniowymi na PPS1 w Malborku
Remont stanowiska prob smiglowcow Mi-14 w Darlowku
Remont stanowiska prób śmigłowców MI-14 w Darlówku
Remont drogi i placów przy budynkach magazynowych nr 80 i 81 w Powidzu
Remont placu czesci zaplecza WAK w Powidzu
Remont ogrodzenia zewnętrznego bazy Plutonu Obsługi Lotniska w Darłówku
52092 Modernizacja składu paliw lotniczych nr 4 na lotnisku w Powidzu - demontaże
Remont ogrodzenia wokół budynku Nr 89 - tlenownia na lotnisku w Powidzu.
Remont placu części zaplecza WAK w Powidzu
Remont ogrodzenia zewnetrznego bazy Plutonu Obsługi Lotniska w Darłówku.
Remont ogrodzenia wokół budynku Nr 89 - tlenownia na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Numer Nazwa
52097 Wyposażenie budynku 91 w Powidzu w sprzęt kwaterunkowy w ramach zadania 52097.
Usługi
Numer Nazwa
56401;56354,56355,56356 Opracowanie programu organizacyjno-użytkowego (POU) oraz dokumentacji projektowej (DP) dla każdego zadania
Opracowanie technologii i organizacji procesu odbudowy zniszczeń lotniskowych
54012 Zaprojektowanie i wykonanie zdalnego sterowania oświetleniem płaszczyzny postoju samolotów transportu strategicznego oraz GMP I , GMP II i CPPS w Powidzu
Analiza oraz wybór właściwych technologii i opracowanie organizacji procesu odbudowy zniszczeń lot-niskowych w celu wykorzystania w Normie Obronnej
Analiza oraz wybór właściwych technologii i opracowanie organizacji procesu odbudowy zniszczeń lotniskowych w celu wykorzystania w Normie Obronnej

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Rozbudowa centralnej płaszczyzny postoju samolotów wraz z wykonaniem oznakowania pionowego lotniska w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54350 Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb realizacji programu operacyjnego\"Śmigłowce wsp. bojowego, zabezpieczenia i VIP\"

Archiwalne ogłoszenia z roku 2011

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Wykonanie natrysku impregnacyjnego na lotnisku w Mirosławcu
Remont naw. asfaltobet. na DS -1 w rej. GMP oraz rej pawilonu przyloto na lotnisku Gdynia Babie Do?y
52097 Modernizacja budynku sztabowego nr 91 w Powidzu
Remont budynku hangaru technicznego w Świdwinie
Remont ogrodzenia w Powidzu
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na CPPS w K-6019 w ?widwinie.
Remont ogrodzenia w Powidzu- 07.07.2011r.
Wymiana masy zalewowej szczelin dylatacyjnych na p?aszczy?nie APRON (CPPS) na lotnisku w Malborku.
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na CPPS w K-6019 w ?widwinie. - 14.07.2011r.
Naprawa i konserwacja nawierzchni drogi startowej na lotnisku w Pruszczu Gda?skim
Wym. masy zal.szczelin dylat.na p?aszczy?nie APRON (CPPS) na lotnisku w Malborku - 26.07.11
Konserwacja rowów systemu odwodnienia lotniska Malbork
Wykonanie oznakowania poziomego DS - 1 na lotnisku Gdynia Oksywie
54301 Wykonanie i montaz uproszczonych punktow kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdyni
Remont ogrodzenia parku sprz?tu Plutonu Obs?ugi Lotniska w Siemirowicach
54301 Wykonanie i montaz uproszczonych punktow kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdynia Oksywie
54014 Wycinka drzew i krzewów wraz z uporzadkowaniem terenu na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
Ochrona fizyczna i monitoring systemu SN i W obiektu 17TOL w Gda?sku

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa
52072 Modernizacja lotniskowego sk?adu MPS w Gdyni
52096 Modernizacja i rozbudowa Parku Sprzetu Technicznego wraz z budowa ogrodzenia i magazynu MPS w Powidz
52093 Budowa portu prze?adunkowego CARGO na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.