17TOLO 17TOLZAMÓWIENIA PUBLICZNEGALERIALINKI

 

 

 

 

 

 

Aktualne ogłoszenia

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa Termin składania ofert
Zapytanie ofertowe - wykonanie oznakowania poziomego płaszczyzny prób śmigłowca Mi-2 w Darłowie 2016-09-05
Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, dostawę i montaż urządzeń klimatyzacji z wymianą powietrza w budynku administacyjno-laboratoryjnym MPS na terenie Jednostki Wojskowej 4651 w Gdyni - Babie Doły, w ramach zadania nr 54307 Usprawnienie systemu wentylacji w pomieszczeniu UPS budynku administracyjno-laboratoryjnym, w oparciu o zatwierdzony PI i PFU. 2016-09-08
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa Termin składania ofert
54038 Przygotowanie infrastruktury dla potrzeb ILS z DME wraz z zakupem i montażem. 0000-00-00

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa Termin składania ofert
52093 Budowa portu przeładunkowego CARGO. 0000-00-00
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

Archiwalne ogłoszenia z roku 2016

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
56155 Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3 na lotnisku w Malborku
54040 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przyłącza ciepłowniczego z budynku WAK do sieci ciepłowniczej PST w Powidzu
54040 Zapytanie ofertowe - Wykonanie przyłącza ciepłowniczego z budynku WAK do sieci ciepłowniczej PST w Powidzu
54307 Zaprojektowanie,dostawa i montaż urządzeń klimatyzacji z wymianą powietrza w budynku administracyjno-laboratoryjnym MPS na terenie Jednostki Wojskowej 4651 w Gdyni - Babie Doły w ramach zadania nr 54307 \"Usprawnienie systemu wentylacji w pomieszczeniu UPS budynku administracyjno-laboratoryjnym\"
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
56156 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania - Remont drogi kołowania DK-A na lotnisku w Malborku
54251 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania - Budowa stanowiska prób śmigłowców na uwięzi dla potrzeb Polowych Warsztatów Lotniczych w Bydgoszczy
56200 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania - Remont lądowiska w Ziemsku

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

Archiwalne ogłoszenia z roku 2015

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
- Remont dróg kołowania i płaszczyzny MTZ w Darłowie
Remont dróg kołowania i płaszczyzny MTZ w Darłowie - postępowanie powtórzone
Dostawy
Numer Nazwa
Dostawa urządzeń będących elementami pierwszego wyposażenia w ramach zadania 52096 pn Modernizacja i rozbudowa parku sprzętu technicznego wraz z budową ogrodzenia i magazynów MPS w Powidzu
Dostawa urządzeń będących elementami pierwszego wyposażenia w ramach zadania 52096 - Modernizacja i rozbudowa parku sprzętu technicznego wraz z budową ogrodzenia i magazynów MPS w Powidzu - postępowanie powtórzone
Usługi
Numer Nazwa
Prace agrotechniczne na powierzchni ok. 19 447 m2 na lotnisku w Powidzu.

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa
54350 Modernizacja infrastruktury dla potrzeb programu operacyjnego Śmigłowce wsparcia bojowego, zabezpieczenia i VIP na lotnisku w Darłowie.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54075 Opracowanie dokuemntacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 54075 \"Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie\" oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych
54077 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (DP) dla zadania 54077 pn. \"Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie\" oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych
54072 i 54073 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań: 54072 Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku w Świdwinie; 54073 - Modernizacja nawierzchni lotniskowych wraz z rozbudową systemu CALVERT na lotnisku w Świdwinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych
54075 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 54075 - Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie, oraz pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.

Archiwalne ogłoszenia z roku 2014

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły)
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
56155 Opracowanie dokumentavji projektowej dla zadania 56155 pn. \"Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3\" na lotnisku w Malborku
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie.
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babier Doły) oraz połączenie nawierzchni plaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły) oraz połaczenie nawierzchni płaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców
Remont sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły (usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej na lotnisku Gdynia Babie Doły) oraz połaczenie nawierzchni płaszczyzny pod hangar lekki i płaszczyzny postoju śmigłowców
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
52096 Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza do kanalizacji teletechnicznej na terenie lotniska w Powidzu
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej - w ramach zadania 54014 - Rozbudowa centralnej płaszczyzny postoju samolotów wraz z wykonaniem oznakowania pionowego lotniska w Powidzu.
Nadzór inwestorski w specjalności drogowej - w ramach zadania 54014

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54071 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54071 Modernizacja składów paliw lotniczych MPS-3 na lotnisku w Świdwinie
54072,54073,54074 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadań: 54072,54073,54074.
56155 Opracowanie Programu organizacyjno-użytkowego (POU), opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej (DP) dla zadania 56155 pn. Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3 na lotnisku w Malborku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.
54075 54076 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54075 pn. Budowa obiektu wojskowej straży pożarnej na lotnisku w Świdwinie oraz dla zadania 54076 pn. Budowa hangaru obsługi samolotów wraz z częścią warsztatową na lotnisku w Świdwinie
54077 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) dla zadania 54077 - Modernizacja systemu elektroenergetycznego na lotnisku w Świdwinie.
56155 Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej (DP) dla zadania 56155 pn. Remont drogi samochodowej do MPS 2 i 3 na lotnisku w Malborku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych
54402,54403 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania 54402 i dla zadania 54403
54400 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (DP) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - Przebudowa drogi startowej i dróg kołowania na lotnisku w Siemirowicach

Archiwalne ogłoszenia z roku 2013

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
54300 Budowa płaszczyzny lotniskowej wraz z instalacjami zewnętrznymi oraz montaż i posadowienie hangaru lekkiego dla statków powietrznych M-28 Oksywie Gdynia Babie Doły
56354,56355,56356 Remont nawierzchni drogi dojazdowej do GMP śmigłowców MI-14 oraz drogi łączącej lotnisko śmigłowcowe z lotniskiem samolotowym w Darłowie. Wymiana warstwy ścieralnej drogi startowej lotniska samolotowego w Darłowie. Remont nawierzchni dla potrzeb lądowiska dla śmigłowców w Darłowie.
Remont mostu w ciagu drogi do skladu MPS nr 2 i 3 w Malborku
Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych APRON-A oraz odnowienie oznakowania poziomego na lotnisku w Malborku, Oczyszczenie nawierzchni betonowej (pozostałość gumy) oraz wykonanie niskociśnieniowego natrysku hydrofobowego na drodze startowej na lotnisku w Malborku, Wykonanie natrysku hydrofobowego nawierzchni DK na lotnisku w Mirosławcu , Wykonanie natrysku hydrofobowego nawierzchni CPPS na lotnisku w Mirosławcu
Wymiana nawierzchni parkingu przy Wojskowym Porcie Lotniczym ( WPL) w Miroslawcu
Remont płaszczyzny Startowego Stanowiska Dowodzenia (SSD) kierunek wschodni i zachodni oraz dojazd do wiatrowskazu kierunek zachodni lotniska Siemirowice
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
Remont stanowiska nr 6 na lotnisku Gdynia Oksywie
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54400 Opracowanie Programu Inwestycji (PI) oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla zadania 54400 pn Przebudowa drogi startowej i dróg kołowania lotniska Siemirowice
54402, 54403 Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej na lotnisku w Siemirowicach. Budowa budynku socjalno -bytowego dla personelu technicznego i latającego - Domek pilota na lotnisku w Siemirowicach

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.

Archiwalne ogłoszenia z roku 2012

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
54301 Wykonanie i montaż uproszczonych punktów kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdynia Oksywie.
Konserwacja rowow systemu odwodnienia lotniska w Krolewie Malborskim
Wykonanie mechanicznego natrysku nawierzchni lotniskowej na lotniskach w mirosławcu, Malborku i Siemirowicach.
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na Centralnej Płaszczyznie Postoju Samolotow (CPPS) w Swidwinie oraz remont nawierzchni asfaltobetonowej na scieku Drogi Startowej (DS) w Swidwinie
Naprawa pekniec na CPPS oraz DS w Swidwinie
Remont hangaru technicznego nr 83 w Świdwinie. Zamówienie podzielono na dwie części: częśc 1 -Roboty remontowe wrót hangarowych samojezdnych i segmentowych (8 segmen-tów) w budynku hangaru technicznego nr 83; część 2 - Roboty remontowe w budynku hangaru technicznego nr 83
52675 Zaprojektowanie i budowa systemu elektroświetlnego CALVERT na lotnisku Gynia Oksywie
54156 Wykonanie oswietlenia punktu kontroli czystosci wraz z maszami oswietleniowymi na PPS1 w Malborku
Remont stanowiska prob smiglowcow Mi-14 w Darlowku
Remont stanowiska prób śmigłowców MI-14 w Darlówku
Remont drogi i placów przy budynkach magazynowych nr 80 i 81 w Powidzu
Remont placu czesci zaplecza WAK w Powidzu
Remont ogrodzenia zewnętrznego bazy Plutonu Obsługi Lotniska w Darłówku
52092 Modernizacja składu paliw lotniczych nr 4 na lotnisku w Powidzu - demontaże
Remont ogrodzenia wokół budynku Nr 89 - tlenownia na lotnisku w Powidzu.
Remont placu części zaplecza WAK w Powidzu
Remont ogrodzenia zewnetrznego bazy Plutonu Obsługi Lotniska w Darłówku.
Remont ogrodzenia wokół budynku Nr 89 - tlenownia na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Numer Nazwa
52097 Wyposażenie budynku 91 w Powidzu w sprzęt kwaterunkowy w ramach zadania 52097.
Usługi
Numer Nazwa
56401;56354,56355,56356 Opracowanie programu organizacyjno-użytkowego (POU) oraz dokumentacji projektowej (DP) dla każdego zadania
Opracowanie technologii i organizacji procesu odbudowy zniszczeń lotniskowych
54012 Zaprojektowanie i wykonanie zdalnego sterowania oświetleniem płaszczyzny postoju samolotów transportu strategicznego oraz GMP I , GMP II i CPPS w Powidzu
Analiza oraz wybór właściwych technologii i opracowanie organizacji procesu odbudowy zniszczeń lot-niskowych w celu wykorzystania w Normie Obronnej
Analiza oraz wybór właściwych technologii i opracowanie organizacji procesu odbudowy zniszczeń lotniskowych w celu wykorzystania w Normie Obronnej

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Rozbudowa centralnej płaszczyzny postoju samolotów wraz z wykonaniem oznakowania pionowego lotniska w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
54350 Dostosowanie infrastruktury dla potrzeb realizacji programu operacyjnego\"Śmigłowce wsp. bojowego, zabezpieczenia i VIP\"

Archiwalne ogłoszenia z roku 2011

Zamówienia poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Roboty budowlane
Numer Nazwa
Wykonanie natrysku impregnacyjnego na lotnisku w Mirosławcu
Remont naw. asfaltobet. na DS -1 w rej. GMP oraz rej pawilonu przyloto na lotnisku Gdynia Babie Do?y
52097 Modernizacja budynku sztabowego nr 91 w Powidzu
Remont budynku hangaru technicznego w Świdwinie
Remont ogrodzenia w Powidzu
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na CPPS w K-6019 w ?widwinie.
Remont ogrodzenia w Powidzu- 07.07.2011r.
Wymiana masy zalewowej szczelin dylatacyjnych na p?aszczy?nie APRON (CPPS) na lotnisku w Malborku.
Remont nawierzchni asfaltobetonowej na CPPS w K-6019 w ?widwinie. - 14.07.2011r.
Naprawa i konserwacja nawierzchni drogi startowej na lotnisku w Pruszczu Gda?skim
Wym. masy zal.szczelin dylat.na p?aszczy?nie APRON (CPPS) na lotnisku w Malborku - 26.07.11
Konserwacja rowów systemu odwodnienia lotniska Malbork
Wykonanie oznakowania poziomego DS - 1 na lotnisku Gdynia Oksywie
54301 Wykonanie i montaz uproszczonych punktow kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdyni
Remont ogrodzenia parku sprz?tu Plutonu Obs?ugi Lotniska w Siemirowicach
54301 Wykonanie i montaz uproszczonych punktow kontroli czystosci FOD na lotnisku Gdynia Oksywie
54014 Wycinka drzew i krzewów wraz z uporzadkowaniem terenu na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Numer Nazwa
Ochrona fizyczna i monitoring systemu SN i W obiektu 17TOL w Gda?sku

Zamówienia powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane
Numer Nazwa
52072 Modernizacja lotniskowego sk?adu MPS w Gdyni
52096 Modernizacja i rozbudowa Parku Sprzetu Technicznego wraz z budowa ogrodzenia i magazynu MPS w Powidz
52093 Budowa portu prze?adunkowego CARGO na lotnisku w Powidzu
Dostawy
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.
Usługi
Aktualnie brak ogłoszeń w tej kategorii.